Danh sách điểm đen FPT

Công ty cổ phần viễn thông FPT ( FPT TELECOM) chính thức áp dụng danh sách điểm đen mới kể từ ngày 1/1/2014 dành cho khách hàng đăng ký lắp mạng FPT HCM. Điểm đen FPT là những địa chỉ đã từng nợ cước FPT hoặc trong khu vực mà có quá nhiều khách hàng nợ cước FPT . Khách hàng ở khu vực này phải đặc cọc cho FPT thêm 660.000 + phí hòa mạng internet fpt.
Áp dụng tại các quận: FPT QUAN 1, FPT QUAN 2, FPT QUAN 3, FPT QUAN 4, FPT QUAN 5, FPT QUAN 10, FPT QUAN 11, FPT TAN BINH, FPT GO VAP, FPT BINH THANH, FPT PHU NHUAN, FPT QUAN 6, FPT QUAN 7, FPT QUAN 8, FPT QUAN 9, FPT QUAN 12, FPT THU DUC, FPT HOC MON, FPT CU CHI, FPT BINH CHANH, FPT BINH TAN, FPT TAN PHU, FPT NHA BE
STT
Đường, Chung cư
Phường, Xã
Quận, Huyện
Cấp
1
Dang Nhu Lam
Thi xa Nha Be
Huyen Nha Be
Cap 2
2
Huynh Tan Phat
Xa Phu Xuan
Huyen Nha Be
Cap 1
3
Dao Su Tich
Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 1
4
Hoang Anh Gia Lai 3
Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 2
5
Pham Huu Lau
Xa Phuoc Kieng
Huyen Nha Be
Cap 2
6
Nguyen Duy Trinh
Phuong Binh Trung Dong
Quan 2
Cap 2
7
Ton That Thuyet
Phuong 1
Quan 4
Cap 1
8
Ben Van Don
Phuong 5
Quan 4
Cap 1
9
Ton Dan
Phuong 8
Quan 4
Cap 1
10
Lam Van Ben
Phuong Binh thuan
Quan 7
Cap 1
11
Nguyen Van Linh
Phuong Binh thuan
Quan 7
Cap 1
12
Huynh Tan Phat
Phuong Phu My
Quan 7
Cap 1
13
Nguyen Van Quy
Phuong Phu Thuan
Quan 7
Cap 1
14
Le Van Luong
Phuong Tan kieng
Quan 7
Cap 1
15
Mai Van Vinh
Phuong Tan kieng
Quan 7
Cap 2
16
Le Van Luong
Phuong Tan phong
Quan 7
Cap 1
17
Nguyen Thi Thap
Phuong Tan phu
Quan 7
Cap 1
18
Lam Van Ben
Phuong Tan thuan tay
Quan 7
Cap 1
19
Tran Xuan Soan
Phuong Tan thuan tay
Quan 7
Cap 1
20
Quang Trung
Phuong Hiep Phu
Quan 9
Cap 2
21
Tan Lap 1
Phuong Hiep Phu
Quan 9
Cap 2
22
Nam Hoa
Phuong Phuoc Long A
Quan 9
Cap 1
23
Duong So 22
Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
24
Duong So 61
Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
25
Duong So 79
Phuong Phuoc Long B
Quan 9
Cap 2
26
Duong So 120
Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
27
Duong So 138
Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
28
Nam Cao
Phuong Tan Phu
Quan 9
Cap 2
29
Duong So 182
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
30
Duong So 379
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
31
Duong So 385
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 1
32
Duong So 449
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
33
La Xuan Oai
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 2
34
Le Van Viet
Phuong Tang Nhon Phu A
Quan 9
Cap 1
35
Duong So 2
Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
36
Duong So 6
Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 2
37
Duong So 8
Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
38
Le Van Viet
Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 1
39
Quang Trung
Phuong Tang Nhon Phu B
Quan 9
Cap 2
40
Duong So 38
Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
41
Duong So 47
Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
42
Duong So 48
Phuong Hiep Binh Chanh
Quan Thu Duc
Cap 2
43
Duong So 2
Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 1
44
Duong So 6
Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 2
45
Duong So 9
Phuong Hiep Binh Phuoc
Quan Thu Duc
Cap 2
46
Ap Tan Lap
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
47
Duong So 10
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
48
Duong So 17
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
49
Duong So 9
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
50
Hoang Dieu 2
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 1
51
KP6
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
52
Linh Trung
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
53
Xa Lo Ha Noi
Phuong Linh Trung
Quan Thu Duc
Cap 2
54
Duong So 6
Phuong Linh Xuan
Quan Thu Duc
Cap 2
55
Duong So 8
Phuong Linh Xuan
Quan Thu Duc
Cap 1
56
Duong So 11
Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 2
57
Duong So 8
Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 1
58
Ho Van Tu
Phuong Truong Tho
Quan Thu Duc
Cap 1
59
Cay Cam
Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 2
60
Lien Ap 123
Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 1
61
Lien Ap 123
Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 1
62
Lien Ap 2-6
Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 1
63
Lien Ap 2-6
Xa Vinh Loc B
Huyen Binh Chanh
Cap 1
64
Pham Hung
Xa Binh Hung
Huyen Binh Chanh
Cap 1
65
Quach Dieu
Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 2
66
Quoc lo 50
Xa Binh Hung
Huyen Binh Chanh
Cap 1
67
Quoc lo 50
Xa Phong Phu
Huyen Binh Chanh
Cap 2
68
Thoi Hoa
Xa Vinh Loc A
Huyen Binh Chanh
Cap 2
69
Tran Van Dang
Phuong 11
Quan 3
Cap 1
70
Tran Van Dang
Phuong 9
Quan 3
Cap 1
71
An Duong Vuong
Phuong 16
Quan 8
Cap 1
72
Ba Dinh
Phuong 9
Quan 8
Cap 1
73
Binh Dong
Phuong 13
Quan 8
Cap 2
74
Binh Dong
Phuong 14
Quan 8
Cap 1
75
Bong Sao
Phuong 5
Quan 8
Cap 2
76
Hung Phu
phuong 8
Quan 8
Cap 2
77
Hung Phu
Phuong 9
Quan 8
Cap 2
78
Nguyen Ngoc Cung
Phuong 16
Quan 8
Cap 2
79
Phu Dinh
Phuong 16
Quan 8
Cap 1
80
26 Thang 3
Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
81
Bui Duong lich
Phuong Binh Hung Hoa B
Quan Binh Tan
Cap 2
82
Duong So 8
Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
83
Le Trong Tan
Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
84
Le Van Quoi
Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
85
Nguyen Quy Yem
Phuong An Lac
Quan Binh Tan
Cap 2
86
Tan Ky Tan Quy
Phuong Binh Hung Hoa
Quan Binh Tan
Cap 1
87
Ap 2
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
88
Ap 3
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
89
Ap 4
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
90
Ap Chanh 2
Xa Tan Xuan
Huyen Hoc Mon
Cap 1
91
Nguyen Anh Thu
Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 1
92
Ap My Hoa 1
Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
93
Ap My Hue
Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
94
Nguyen Anh Thu
Xa Trung Chanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
95
Phan Van Hon
Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
96
Ap Bac Lan
Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 1
97
Ap Hau Lan
Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
98
Ap Hung Lan
Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
99
Ap Trung Lan
Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
100
Quoc lo 1A
Xa Ba Diem
Huyen Hoc Mon
Cap 2
101
Ap 5
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
102
Huong lo 80B
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 1
103
Le Van Khuong
Xa Dong Thanh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
104
Bui Cong Trung
Xa Nhi Binh
Huyen Hoc Mon
Cap 2
105
Ap My Hoa
Xa Tan Xuan
Huyen Hoc Mon
Cap 1
106
Ap Tam Dong
Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 1
107
Ap Trung Dong
Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 2
108
Dang Thuc Vinh
Xa Thoi Tam Thon
Huyen Hoc Mon
Cap 2
109
Tran Van Muoi
Xa Xuan Thoi Dong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
110
Ap 2
Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 2
111
Phan Van Hon
Xa Xuan Thoi Thuong
Huyen Hoc Mon
Cap 1
112
An Phu Dong 09
Phuong An Phu Dong
Quan 12
Cap 2
113
Dong Hung Thuan 6
Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
114
Hiep Thanh 45
Phuong Hiep Thanh
Quan 12
Cap 1
115
Dong Bac
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
116
Tan Thoi Nhat 17
Phuong Tan Thoi Nhat
Quan 12
Cap 2
117
Tan Thoi Nhat 2
Phuong Tan Thoi Nhat
Quan 12
Cap 2
118
Quoc Lo 1A
Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 1
119
Thanh Xuan 13
Phuong Thanh Xuan
Quan 12
Cap 1
120
Thoi An 11
Phuong Thoi An
Quan 12
Cap 1
121
Trung My Tay 13
Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
122
Quoc lo 1A
Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
123
To Ky
Phuong Dong Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
124
Hiep Thanh 31
Phuong Hiep Thanh
Quan 12
Cap 1
125
Nguyen Anh Thu
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
126
Tan Chanh Hiep 10
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
127
Tan Chanh Hiep 13
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
128
Tan Chanh Hiep 18
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
129
Tan Chanh Hiep 24
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
130
Tan Chanh Hiep 35
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 2
131
Tan Chanh Hiep 5
Phuong Tan Chanh Hiep
Quan 12
Cap 1
132
Truong Chinh
Phuong Tan Hung Thuan
Quan 12
Cap 1
133
Thanh Loc 15
Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 2
134
Thanh Loc 16
Phuong Thanh Loc
Quan 12
Cap 2
135
Thanh Xuan 25
Phuong Thanh Xuan
Quan 12
Cap 1
136
Le Van Khuong
Phuong Thoi An
Quan 12
Cap 2
137
Quan Tre
Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
138
Quoc Lo 1A
Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 2
139
Trung My Tay 2A
Phuong Trung My Tay
Quan 12
Cap 1
140
Duong So 12
Phuong 11
Quan Go Vap
Cap 1
141
Nguyen Duy Cung
Phuong 12
Quan Go Vap
Cap 1
142
Nguyen Tu Gian
Phuong 12
Quan Go Vap
Cap 2
143
Duong So 51
Phuong 14
Quan Go Vap
Cap 2
144
Duong So 59
Phuong 14
Quan Go Vap
Cap 1
145
Duong So 2
Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 1
146
Duong So 3
Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 2
147
Le Van Tho
Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 2
148
Nguyen Van Cong
Phuong 3
Quan Go Vap
Cap 1
149
Duong So 13
Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
150
Duong So 4
Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
151
Duong So 1
Phuong 7
Quan Go Vap
Cap 1
152
Duong So 2
Phuong 7
Quan Go Vap
Cap 2
153
Duong So 10
Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 1
154
Duong So 19
Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 2
155
Le Van Tho
Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 1
156
Pham Van Chieu
Phuong 8
Quan Go Vap
Cap 2
157
Duong So 3
Phuong 9
Quan Go Vap
Cap 2
158
Thong Nhat
Phuong 15
Quan Go Vap
Cap 1
159
Nguyen Van Luong
Phuong 16
Quan Go Vap
Cap 1
160
Can cu 26
Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
161
Nguyen Oanh
Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
162
Truong Minh Giang
Phuong 17
Quan Go Vap
Cap 1
163
Duong so 11
Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 2
164
Duong so 19
Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 1
165
Duong so 9
Phuong 5
Quan Go Vap
Cap 1
166
Duong so 20
Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
167
Duong so 28
Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
168
Le Duc Tho
Phuong 6
Quan Go Vap
Cap 1
169
Co Giang
Phuong 1
Quan Phu Nhuan
Cap 2
170
Phan Dang Luu
Phuong 1
Quan Phu Nhuan
Cap 1
171
Mai Van Ngoc
Phuong 10
Quan Phu Nhuan
Cap 2
172
Truong Quoc Dung
Phuong 10
Quan Phu Nhuan
Cap 1
173
Co Giang
Phuong 2
Quan Phu Nhuan
Cap 1
174
Cam Ba Thuoc
Phuong 7
Quan Phu Nhuan
Cap 1
175
CC Phan Xich Long
Phuong 7
Quan Phu Nhuan
Cap 1
176
Tran Khac Chan
Phuong 9
Quan Phu Nhuan
Cap 1
178
Cu Chinh Lan
Phuong 13
Quan Tan Binh
Cap 2
183
Hoang Bat Dat
Phuong 15
Quan Tan Binh
Cap 2
184
Tran Thanh Tong
Phuong 15
Quan Tan Binh
Cap 2
187
Cong Hoa
Phuong 13
Quan Tan Binh
Cap 1
190
Phan Anh
Phuong Hiep Tan
Quan Tan Phu
Cap 2
191
Trinh Dinh Thao
Phuong Hoa Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
192
Huynh Van Chinh
Phuong Phu Trung
Quan Tan Phu
Cap 2
193
CC Nhieu Loc C
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
194
Do Cong Tuong
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
195
Do Doc Long
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
196
Le Dinh Tham
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
197
Le Lieu
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
198
Le Sat
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 2
199
Nguyen Ngoc Nhut
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
200
Pham Quy Thich
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
201
Tan Huong
Phuong Tan Quy
Quan Tan Phu
Cap 1
202
Luy Ban Bich
Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 1
203
Nguyen Hau
Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
204
Nguyen Xuan Khoat
Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
205
Truong Vinh ky
Phuong Tan Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
206
Hoa Binh
Phuong Tan Thoi Hoa
Quan Tan Phu
Cap 2
207
Tran Hung Dao
Phuong Tan Son Nhi
Quan Tan Phu
Cap 2
208
Truong Chinh
Phuong Tan Son Nhi
Quan Tan Phu
Cap 1
209
Duong D9
Phuong Tay Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
210
Kenh Bo Bao Tan Thang
Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 1
211
Do Nhuan
Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 2
212
Doan Gioi
Phuong Son Ky
Quan Tan Phu
Cap 1
213
Cc Tay Thanh
Phuong Tay Thanh
Quan Tan Phu
Cap 2
Tổng đài đăng ký: 0937179179
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét